Irrigazione

  • irrigazione per aspersione, o a pioggia,
  • irrigazione a goccia,
  • irrigazione per scorrimento o infiltrazioni laterali,
  • irrigazione per sommersione.

irrigazione irrigazione

Irrigazione